Съжителство без брак = семейство

Двойките, които живеят на семейни начала без да са сключили формално граждански брак, губят привилегиите на самотните родители. Това следва от приетите днес окончателно от Народното събрание промени в Закона за социалните помощи за деца.

Източник: Dnevnik.bg

Според новите текстове като семейство се определят и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, не по-късно от навършване на 20-годишна възраст.

С този текст се очаква да се сложи край на практиката един от семейната двойка да се обявява за самотен родител и само неговият доход да се взима предвид при отпускането на детски надбавки. Сега прагът е 350 лв.

С приетите текстове ще бъде затегнат и достъпът до помощи на майките студентки. Според досегашните разпоредби майка, която следва във висше училище, получава еднократно от държавата 2880 лв. Чрез тази вратичка бременните жени се записват в университет за по един семестър само за да получат парите, но не продължават да учат по-нататък, сочат данните на Министерството на труда. Заместник-министър Лазар Лазаров съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента, че от 2008 г., когато насърчението е въведено, до 2014 г. броят на получателките на такава помощ е нараснал от 1350 на 7300 – тоест пет пъти, на фона на спад в раждаемостта. Между 80 и 90% от тях не са продължили следването си след раждането.

С приетите днес изменения помощта се запазва, но ще се отпуска само на студентки в редовна форма на обучение, които не са осигурени и не получават обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете от НОИ. Помощта ще се изплаща на два пъти като втората част ще се дава след като майката се запише в следващ семестър, но не по-късно от година след раждането.

Непълнолетните майки ще получават месечни помощи за отглеждане на дете само в натура, решиха депутатите. Предвижда се стоките и услугите, които майката и детето й ще могат да потребяват, да се определят от съответната дирекция „Социално подпомагане“, чиито експерти ще правят преценката на индивидуалните потребности.

В натура ще получават помощи за отглеждане на децата си и родителите, които не се грижат за децата си и харчат парите за друго.

Осиновителите имат право на еднократна помощ при осиновяване на дете, независимо от доходите на семейството, при условие че осиновителите и осиновеното дете живеят постоянно в страната. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет за съответната година, но не е по-малък от предходната година и не е по-висок от размера на еднократната помощ при раждане на дете, гласят промените.