Статистика за вторите семейства

Divorced Statistics

В САЩ има организация, която се нарича The Stepfamily Foundation. Занимават се с проблемите на второто семейство и правят проучвания, и статистики. Това са резултатите, засягащи развода, реакциите на децата, развитието на второто семейство и др:

 • 1300 нови втори семейства се формират всеки ден.
 • над 50% от семействата в САЩ са повторно сключили брак или са във втора връзка.
 • средната продължителност на брака е 7 години.
 • всеки втори брак завършва с развод.
 • 75% от разведените сключват брак повторно.
 • 66% от тези, които се сключили брак повторно, се разделят когато има замесени деца от първото семейство.
 • половината от 60-те милиона деца в Америка под 13 годишна възраст, понастоящем живеят с един биологичен и един втори родител.
 • на базата на проучване, направено от The Stepfamily Foundation, повече от 60% от разведените бащи се виждат с децата си впоследствие. В повечето случаи тези бащи са повторно женени или имат партньор.
 • над 75% от жените, които са партньори на мъже с деца и самите жени имат кариера, заявяват, че ако биха имали втори шанс, не биха влязли във връзка с мъж с деца.
 • над 50% от жените в Щатите, са имали, имат или ще имат отношения с мъж, с когото създават второ семейство.

С какво разводът рефлектира върху децата:

 • само 45% от децата на разведени родители се справят добре след развода.
 • 41% процента от тях обикновено са раздразнителни, притеснителни и постигат по-малко от това, на което са способни.
 • 50% от жените и 30% от мъжете продължават да изпитват гняв към бившите си партньори, който често се излива върху децата.
 • Повечето деца усещат и дефинират ясно липсата на пример за добри отношения между мъж и жена, с което обясняват трудността да изградят свои отношения с партньорите си.
 • Разведените родители отделят по-малко време на децата си в сравнение с преди развода, намаляват изискванията за дисциплина и стават по-малко чувствителни към нуждите на децата си, докато са погълнати от развода и неговите последици.
 • Много родители не съумяват да разделят своите нужди от тези на децата си, вследствие на което започват да споделят твърде много лична информация, което поставя детето в ситуация на депресии и невъзможност да поеме споделената информация и да я осмисли.
 • Огромна част от разведените родители са изключително дезорганизирани и не смогват да бъдат пълноценни родители.

Според това проучване, все пак има и добри новини, а именно – в случаите, когато родителите запазят добрите отношения и продължат ефективно да се грижат за децата, поделяйки си задълженията, тогава детето преживява развода много по-добре. Но от децата, участвали в това проучване, само няколко са били в тази по-благоприятна ситуация.

Негативното влияние от развода… има и плюсове!

От друга страна, ето и едно изследване на Мейвис Хетерингтън – психолог, която е проучила 1400 семейства. С някои от тях се е занимавала повече от три десетилетия. Нейното виждане е, че негативното влияние от развода върху децата е малко преувеличено и, че има и плюсове:

 • Повечето деца се справят добре след като минат около две години от развода.
 • Около 25% от младежите от разведени семейства имат сериозни социални и емоционални проблеми. За сравнение, 10% от децата в неразведените семейства срещат същите проблеми.
 • Повечето деца на разведени родители, създават хубави семейства, развиват кариера и водят смислен начин на живот.
 • Младите жени, пораснали в семейство с разведени родители се справят по-добре от младите мъже, пораснали в същата среда
 • 70% от децата на разведени родители твърдят, че разводът е адекватно решение при нещастен брак. 40% от децата на неразведени родители са съгласни с това твърдение.

Изписани са не една и две думи във връзка с брака, при който родителите остават заедно в името на децата. Или създават още деца, за да намерят баланса във връзката си чрез тях. Това е доказано лоша практика. Семейството е нещастно, децата са изнервени и след време самите те често пъти казват на родителите си, че не искат да служат за оправдание на нещастните си родители.