Андрей Ганев

Психолог, Психотерапевт
Андрей Ганев е човекът усмивка. Позитивен, с алтернативна мисъл, която винаги ще подобри деня ти. Млад, но опитен, практикуващ краткосрочна терапия.  „Смятам, че клиентите ми не са хора „болни“ и които „имат нужда от помощ“, а хора, които независимо от моментното си състояние и колко сериозно им изглежда то, са напълно способни да намерят необходимия потенциал в себе си и да се справят със своите проблеми.  Моята работа e да Ви подпомогна чрез нашето общуване да стигнете до правилното решение и това да е Ваше постижение.“

Генадий Матвеев

Психолог, Педагогически съветник
Генадий е руснак, който живее от 30 години в България. Един от най-учтивите реалисти на света. Опитва се да подобри света всеки ден. Работи като педагогически съветник, участва в проектни дейности като експерт-консултатнт и обучител в редица неправителствени организации, води консултативно-дискусионни срещи с родители на травмирани деца, деца със специални образователни потребности, деца в риск, деца на разведени родители и деца с девиантно и деликвентно поведение.